EOS Danışmanlık 10 Haziran 2014 yılında sosyal sorumluluk danışmanlık firması olarak kurulmuştur. Kuruluş ismini, Yunan mitolojisi şafak tanrıçası Eos (Eως veya Hώς)’dan almaktadır. Eos, dünyayı dört bir yandan çepeçevre sardığına inanılan Okeanos ırmağı kıyısındaki evinden her sabah çıkıp güneş doğsun diye göğün kapılarını aralayınca şafak sökmüş, gündüzün gelişi müjdelenmiş olur.

Kuruluş amacı, tüm sektörleri kapsayan ortak sosyal kavramlar ile firmaların alt yapılarını güçlendirmekti. Bu kapsamda, sosyal politika, prosedür ve kuralların oluşturulması, firma içi diyalogların arttırılması, şikayet mekanizmasının kurulması, disiplin kurallarının işletilmesi, adil ve sağlıklı bir iş ortamının sağlanması, çalışanların mutluluğu ve iş yeri konularına katkılarının arttırılması hizmetleri sunulmaktadır.

EOS, zaman içinde, müşterileri entegre hizmet ihtiyacını karşılayabilmek ve anahtar teslim projeler sunabilmek için yetkinliklerini ve iş alanlarını genişletti.

Bugün itibari ile EOS aşağıdaki alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Uluslararası standartlar (SA 8000, amfori BSCI danışmanlık – ETI - SMETA/ SEDEX, ICS, WRAP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, BRC, ISO 22000, ISO 27001, ISO 10001, ISO 26000) ve ana müşterilerin tedarik kurallarının gerekliliklerine göre entegre yönetim sistemi kurulması için altyapı dahil tüm hizmetleri sunmaktadır. Kurulan sistemin, denetlenmesini ve sertifikalandırılmasını, çözüm ortakları ile birlikte, sağlamaktadır.

5 Sigma, 6 Sigma, yalın yönetim v.b. yöntemler ile kalite yönetim sistemlerinin güçlendirilmesini gerçekleştirmektedir.

Kalite kontrol, çevre ve enerji ve insan kaynağının tüm hayatımıza olan önemini bilerek

-Çevre danışmanlığı kapsamında çevre dosyalarını hazırlayarak izinlerin alınması, beyanların yapılması, atık yönetim planlarının e atık deposunu oluşturulması,

-Karbon ayak izlerinizi takip edebilir hale getirilmesi,

-Bilgi, teknik ve analiz yeteneğimizle, iş sağlığı ve güvenliği sisteminde göremediğiniz gizli köşelerde kalan ramak kala noktaları bulunur, yangın güvenliği, kimyasal güvenlik, elektrik güvenliği, genel güvenlik durumunuz incelenerek geliştirilmesinin sağlanması,

-Enerji verimliliğinin ölçülmesi,

-Tehlikeli kimyasallarının yönetimi (depolama, taşıma, kullanım, koruyucu malzeme eğitim, prosedür oluşturma), TMGD danışmanlığı, MSDS (malzeme güvenlik bilgisi), SOP (Standart Operasyon Prosedür), Patlamadan korunma dokumanı hazırlanması

-İnsan kaynağı yönetiminin sadece personel alım çıkarma olmadığını bilerek, politika ve prosedürlerin oluşturulmasında doğru adımların atılması sağlamak, işçi temsilcilerinin seçim ve işleyişinde, şikayet ve öneri prosedürünün oluşturulması, disiplin kurallarının oluşturulması ve ilgili komitelerin işleyişinin sağlanması, çalışanlara destek hattı hizmetinin sunulmasının sağlanması,

konularında uzman kadrosu ile hizmet sağlamaktadır.

EOS Danışmanlık, müşterileriyle uzun süreli ilişkiler kurarak, güvenilir ve doğru bilgiyi, yüksek kaliteli hizmet ile sunmayı hedeflemektedir. Yönetim sistemini etkin ve verimli hale getirmek, sertifikasyon denetimlere hazırlanabilmek, sisteminizin ve altyapınızın ilgili mevzuata (ulusal, uluslararası) standartlara ve müşteri sartnamelerine uygun hale getirmek ve sürdürülebilir bir yaşantıyı firmalarınıza entegre edebilmek için bizimle yola çıkabilirsiniz.

Menü
Kapat
Sepetim
Kapat
Geri
Hesabım
Kapat